Скочи на садржај
Почетна » Dani Vojina Komadine 2022

Dani Vojina Komadine 2022

Četvrtak, 15. decembar 2022. (Sala Muzičke akademije)

19:00 Otvaranje Manifestacije Dani Vojina Кomadine 2022 i IV Naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu / Кoncert djela kompozitora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS)

Petak, 16. decembar 2022. (Sala Muzičke akademije)

09:30 Promocija zbornika radova III Naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu 
10:00–11:00 Naučni skup, Plenarno predavanje: Status Vojina Кomadine u savremenoj leksikografskoj literaturi, dr Sonja Marinković (Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija)

11:30–12:00 Promocija publikacije Bosanska svita za klavir autora Valentine Dutine
12:15–13:45 Naučni skup, Sesija 1, Vojin Кomadina – muzikološki, teorijski i pedagoški aspekti 

16:00–17:00 Кoncert učenika srednjih muzičkih škola iz Bosne i Hercegovine i regiona (djela domaćih kompozitora)

19:00 Кoncert studenata i nastavnika Muzičke akademije UIS - djela domaćih kompozitora

Subota, 17. decembar 2022. (Sala Muzičke akademije)

09:30–11:30 Naučni skup, Sesija 2, Muzikologija i etnomuzikologija
11:45–13:15 Naučni skup, Sesija 3, Muzička teorija 
14:00–14:30 Naučni skup, Sesija 4, Muzička pedagogija i izvođaštvo 
14:30–15:00 Naučni skup, Sesija 5, Muzička pedagogija
15:15–16:00 Studentska sesija, radovi studenata Muzičke akademije UIS

19:00 Кoncert djela Vojina Кomadine