Скочи на садржај
Почетна » II naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu (10-12. decembar 2020)

II naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu (10-12. decembar 2020)

Оrganizacioni odbor, naučni odbor, uredništvo (2020)
Rаspored dešavanja (2020)
Кnjiga sažetaka (2020)
Zbornik radova SITUMS 2 (2021)