Скочи на садржај
Почетна » Datumi aktivnosti i rada naučnog skupa SITUMS

Datumi aktivnosti i rada naučnog skupa SITUMS

INFORMACIJA ZA AUTORE:

Objavljivanje o terminu održavanja naučnog skupa i poziv autorima su dostupni na internet stranici naučnog skupa i Muzičke akademije i dostavljeni mejlom: prvo objavljivanje – 10 juni, drugo objavljivanje – 10 septembar

Rok za prijavu učešća i predaju sažetka rada: 10 oktobar (Rok za prijavu učešća na V naučnom skupu SITUMS – produžen do 1.12.2023)!

Rok za povratnu informaciju o prihvatanju sažetka i sadržaja naučnog skupa: 10 novembar (5.12.2023)

Štampanje Knjige sažetaka: 5. decembar (11.12.2023)

Održavanje naučnog skupa: sredina decembra u sastavu DVK (V SITUMS: 15-16.12.2023)

Rok za predaju integralnih radova: 15. februar (naredne godine)

Recenzentski postupak: 15. februar do 1. april.

Rok za obavještenje o rezultatima recenzentskog postupka: 1. april (naredne godine)

Štampanje zbornika radova: 1. do 30. aprila