Скочи на садржај
Почетна » Veb stranica Vojin Komadina: kompozitorski opus

Veb stranica Vojin Komadina: kompozitorski opus

Udruženje građana Kamerni hor Istočno Sarajevo je realizator projekta Platforma Vojin Komadina i veb stranice VOJIN KOMADINA: KOMPOZITORSKI OPUS(ВОЈИН КОМАДИНА: КОМПОЗИТОРСКИ ОПУС) koje je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.   

Na inicijativu Organizacionog odbora manifestacije Dani Vojina Komadine i naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, a uz saglasnost članova Udruženja građana Kamerni hor Istočno Sarajevo, u cilju kvalitetne dostupnosti građe na internetu neophodne za istraživanje o kompozitorskoj djelatnosti Vojina Komadine, kao i naučnoistraživačkim radovima o pomenutom kompozitoru, na sajtu Dani Vojina Komadine / Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu  Дани Војина Комадине / Научни скуп савремено и традиционално у музичком стваралаштву je pridružena (link) vebstranica VOJIN KOMADINA: KOMPOZITORSKI OPUS (ВОЈИН КОМАДИНА: КОМПОЗИТОРСКИ ОПУС) koja sadrži bazu podataka o Vojinu Komadini: popis djela, notni arhiv, audio-video izdanja, televizijske reportaže i tekstove o stvaralaštvu kompozitora.

O projektu (О пројекту):

"Na inicijativu Udruženja građana "Kamerni hor Istočno Sarajevo" Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je prepoznalo značaj promovisanja kompozitorskog opusa Vojina Komadine kao nematerijalnog muzičkog kulturnog naslijeđa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te finansijski podržalo projekat "Platforma Vojin Komadina". 

Primarni cilj projekta je formiranje baze podataka o jednom od osnivača Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i jednom od najznačajnijih kompozitora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Vojinu Komadini. Baza podataka sadrži digitalizovanu zaostavštinu Vojina Komadine, prvenstveno kompozitorski opus, s mogućnošću obogaćivanja baze i drugim muzikološkim, teorijskim i ostalim materijalima (napisi, tekstovi) Vojina Komadine i o Vojinu Komadini. Kroz navedeni vid javnog pristupa notne građe Vojina Komadine nudi se potencijal koji do trenutka finalizacije ovog projekta nije postojao.

Obavljen je iscrpan višemjesečni rad, te formirana baza o kompozitorskom opusu, omogućen uvid u Komadinin stvaralački rad. 

Istovremeno sa navedenim intenzivnim radom odvijao se proces digitalizacije prikupljene notne građe. U toj fazi je značajnu i dragocjenu pomoć pružio Arhiv Muzičke produkcije BHRT-a, kao i Narodno pozorište Sarajevo. 

Stvoreni su uslovi za publikovanje Sabranih djela Vojina Komadine. 

U prvoj fazi, publikovana je jedna zbirka kompozicija, pod nazivom "Vokalna kamerna muzika". 
Objavljivanju je prethodio mukotrpni rad na unosu i ureživanju (često vrlo složene) notne građe u programima za obradu notnog teksta. Kao izvori za ovo izdanje poslužili su prepisi Komadininih notnih rukoisa i štampana izdanja Udruženja kompozitora Bosne i Hercegovine. Zbirka kompozicija "Vokalna kamerna muzika" sadrži gotovo kompletan vokalni opus. Nedostaje kompozicija "Makove pjesme" za bas i orkestar, čiji notni zapis, do trenutka okončanja projekta, nije pronađen.
 
Implementacijom navedenih aktivnosti stvoreni su bazični uslovi za dostupnost, razumijevanje, interpretaciju i sve druge moguće vidove djelovanja u okviru muzičkog kulturnog naslijeđa Vojina Komadine.

Pokretanjem Platforme omogućeno je obogaćenje domaće izvođačke scene, istovremeno i njeno osvježenje, kreiran je ozbiljan istraživački korpus, neophodan za naučno-istraživački rad u oblasti umjetnosti.

Istovremeno, uspostavljen je jedan značajan kulturni muzički identitet, identitet koji se dalje može upotrijebiti za međukulturalni transfer u okviru međunarodne saradnje, itd. Ipak, najvažniji segment Platforme - konktretan vid promocije kulturnog nalijeđa proizašao je iz izdavačke djelatnosti, kao egzaktnog i trajnog spomenika nematerijalnog kulturnog naslijeđa."