Перейти к содержимому
Почетна » Сборник статей СИТВМТ 3 (2022)

Сборник статей СИТВМТ 3 (2022)

Сборник статей – сербский, руский язык

Ђоковић, Предраг и др. (2022). Савремено и традиционално у музичком стваралаштву. 3 : зборник радова са научног скупа одржаног 9-11. децембра 2021. године. Научни скуп „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“. Источно Сарајево : Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99976-902-6-5 COBISS.RS-ID – 136885249 PDF!

Пленарная лекция

Комадина, Зоран. (2022). Утицај стручног усавршавања у Дармштату и Kелну на стваралаштво Војина Kомадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 3–18. – PDF!

Музыкология и этномузыкология

Zulić, Miradet. (2022). Kompozitorska djelatnost studenata VojinaKomadine: Vojislav Ivanović i njegovo stvaralaštvo. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 21–36. – PDF!

Dinov, Marija. (2022). Pijanizam kao retorička disciplina: ʽRuka koja pevaʼ. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 37–48. – PDF!

Јоковић, Јелена. (2022). Обогаћење транспозиције нумера народних песама у аранжману за трубачки оркестар у контексту савременог трубаштва западне Србије. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 49–65. – PDF!

Музыкальная теория

Церовић, Ивана и Пеђа Харт. (2022). Традиционално и савремено у Концерту за клавир и гудачки оркестар бр. 2 Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 69–83. – PDF!

Дубий, Андрей Андреевич. (2022). Математический символизм музыки И. С. Баха как метод семиотического анализа. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 85–97. – PDF!

Dutina, Valentina. (2022). Primjena folklornog napjeva u stvaralačkom procesu. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 99–112. – PDF!

Vejnović, Dorotea. (2022). Redefinisanje žanra opere i savremeni pristup percepciji muzike u operi Loengrin Salvatorea Šarina. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 113–123. – PDF!

Čaušević, Merima. (2022).Stilske karakteristike klavirskih kompozicija kompozitora Vojina Komadine. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 125–144. – PDF!

Штака, Биљана. (2022).Фолклор као тематско-формална концепција и композиционо-техничко врело у оркестарским дјелима Балконофонија оп. 10 и Четири балканске игре Јосипа Ш. Славенског. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 145–159. – PDF!

Ивковић-Петронић, Бранка. (2022). Фолклорни идиом и утицај Стевана Стојановића Мокрањца на стваралаштво Константина Бабића. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 161–173. – PDF!

Ђукић-Чамур, Сњежана. (2022). Карактеризација ликова у балету Дервиш и Смрт Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 175–189. – PDF!

Којић, Стефан. (2022). Изворни напев као инспирација у обликовању руковетне форме босанскохерцеговачких композитора Владе Милошевића и Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 191–200. – PDF!

Музыкальная педагогика

Ерак, Душан. (2022). Методичке основе у раду на музичком диктату у босанскохерцеговачким школама у првој половини ХХ вијека. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 203–220. – PDF!

Беочанин, Јелена. (2022). Методички приступ Асена Диамандиева језику савремене музике кроз књигу Техничке вежбе за овладавање интервалима. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 221–234. – PDF!

Быстров, Денис Викторович. (2022). Значение педагогической практики в Российской системе высшего музыкального образования. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 235–247. – PDF!

Музыкальная педагогика и исполнение

Шкиљевић, Љубо. (2022). Поставка лијеве руке на хармоници. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 251–258. – PDF!

Тарасова, Елена Геннадьевна. (2022). Д. Шостакович. Соната № 2 для фортепиано. История создания. Анализ. Интерпретации. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 259–271. – PDF!