Перейти к содержимому
Почетна » Сборник статей СИТВМТ 2 (2021)

Сборник статей СИТВМТ 2 (2021)

Сборник статей – сербский, руский язык

Зулић, Мирадет (уред). (2021). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. ISBN 978-99976-902-4-1 COBISS.RS-ID 134086145 PDF!

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ

Komadina, Zoran. (2021). Ruka do ruke – avangarda i folklor. u muzici Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 3–18. – PDF!

МУЗЫКОЛОГИЯ

Келле Валида Махмудовна. (2021). В поисках истории: русская музыка после 1917 года. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 21–32. – PDF!

Zulić, Miradet. (2021). Kompozitorska djelatnost studenata Vojina Komadine: Asim Horozić i njegovo stvaralaštvo. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 33–41. – PDF!

Dinov Vasić, Marija. (2021). Studije izvođačkih umetnosti u muzici. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 43–52. – PDF!

Ostojić, Branislav. (2021). Razvoj slovenske glazbe u Istri. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 53–67. – PDF!

Радић, Радован. (2021). Утицај црквено-политичких историјских дешавања прве половине VI вијека на стваралаштво Романа Мелода. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 69–80. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Đukić-Čamur, Snježana. (2021). Savremeno i tradicionalno u kompoziciji Glose sa margina Srećkovićevog evanđelja Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 83–96. – PDF!

Харт, Пеђа, Ивана Церовић. (2021). Традиционално и савремено у Опелу јасеновачком Војина Комадине. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 97–109. – PDF!

Јеремић, Мирко. (2021). Циклуси клавирских композиција Бакине (оп. 42) и Дедине приче (оп. 52) Николе Петина и њихов значај у процесу формирања младог пијанисте. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 111–129. – PDF!

Grujić, Gordana. (2021). Karakteristike dodekafonije u Lirskoj sviti Albana Berga. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 131–142. – PDF!

Vojkić, Ljiljana. (2021). Šesta rukovet Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 143–158. – PDF!

Штака, Биљана. (2021). Обликотворни принципи и програмске концепције у дјелима композитора руске националне школе. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 159–173. – PDF!

Zelenović, Milena. (2021). Muzički jezik kompozicije Manasija Miloša Zatkalika. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 175–187. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Bilić, Marija. Šulentić Begić,  Jasna.  Begić, Amir. (2021). Uloga osnovnih glazbenih škola u oblikovanju glazbenih preferencija učenika. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 191–206. – PDF!

Мандић, Биљана. (2021). Инструменти са диркама у настави предмета музичка култура: утврђивање стечених знања по моделу активне наставе. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 207–219. – PDF!

Ерак, Душан. (2021). Савремено и традиционално у примјени двогласних и вишегласних примјера из приручника за солфеђо Марка Барошевчића. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 221–237. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ИСПОЛНЕНИЕ

Шкиљевић, Љубо. (2021). Кључни фактори за правилну поставку хармонике у почетним етапама образовања. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 241–250. – PDF!