Перейти к содержимому
Почетна » Сборник статей СИТВМТ 1 (2020)

Сборник статей СИТВМТ 1 (2020)

Сборник статей – сербский, руский язык

Мирадет Зулић (уред). (2020). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. ISBN 978-99976-902-1-0 COBISS.RS-ID 129609985 PDF!

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ

Čavlović, Ivan. (2020). Kompozitorsko-stilske mijene u opusu Vojina Komadine. Nacrt za estetiku stvaranja. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 3–11. – PDF!

Komadina, Zoran. (2020). Odnos prema tradiciji u Bosanskim partitama Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 13–30. – PDF!

МУЗЫКОЛОГИЯ

Келле Валида Махмудовна. (2020). Своеобразие творческой личности Бориса Александровича Чайковского. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 33–44. – PDF!

Тодоровић, Небојша. (2020). Педагошки допринос професора Светислава Станчића развоју пијанистичке уметности у двема Југославијама. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 45–62. – PDF!

Ђоковић, Предраг. (2020). Путеви традиције: од старог ка новијем српском црквеном појању. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 63–86. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Вејновић, Доротеа. (2020). Вокална фолклорна традиција и елементи краљичког обреда у композицији краљице – камерна фантазија за вокално-инструментални ансамбл, женски глас и електронику Доротее Вејновић. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 89–107. – PDF!

Ђукић-Чамур, Сњежана. (2020). Фолклорне транспозиције у соло пјесми Бојана ђевојко Војина Комадине. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 109–122. – PDF!

Штака, Биљана. (2020). Елементи савременог и традиционалног у формалном обликовању оркестарских свита Балкaнофонија и Четири балканске игре Јосипа Ш. Славенског. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 123–137. – PDF!

Grujić, Gordana. (2020). Neoklasični impulsi u svitama Šenberga i Hindemita. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 139–151. – PDF!

Dutina, Valentina. (2020). Simbioza arhaičnog i savremenog u horskim djelima Vojina Komadine inspirisanim poezijom Maka Dizdara. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 153–175. – PDF!

Cerović, Ivana, Peđa Hart. (2020). Postmoderna polistilističnost u Tužnim pesmama Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 177–191. – PDF!

Зеленовић, Милена. (2020). Примјена теорије скупова као аналитичке методе у композицији Minas Tirit Милоша Заткалика. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 193–205. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Zulić, Miradet. (2020). O aktuelnoj problematici broja kandidata na prijemnim ispitima kroz primjer Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 209–217. – PDF!

Мандић, Биљана. (2020). Савремено и традиционално у настави предмета музичка култура у Републици Српској. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 219–228. – PDF!

Erak, Dušan. (2020). Savremeni i tradicionalni metodički postupci u radu na melodijskim primjerima Vojina Komadine iz bosanskohercegovačkih priručnika za nastavu solfeđa. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 229–245. – PDF!

Ерак, Душан. Ивана Церовић, Пеђа Харт. (2020). Двадесет пет година смјера за општу музичку педагогију на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 247–268. – PDF!

Илић, Петар, Александар Попадић. (2020). Дидактичко-методичка вредност уџбеника Основна теорија музике Милоја Милојевића. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 269–290. – PDF!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ИСПОЛНЕНИЕ

Косорић, Дражан, Сандра Ивановић. (2020). Традиционални кинески инструменти у умјетничкој музици на примјеру извођачке дјелатности камерног оркестра Забрањеног града. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 293–302. – PDF!

Ергиев Дмитриевич, Иван. (2020). Украинский «модерн-баян» – феномен европейского музыкального искусства. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 303–312. – PDF!

Шкиљевић, Љубо. (2020). Поставка прстореда на дугметарској хармоници као један од предуслова за успјешно савладавање извођачког репертоара. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 313–325. – PDF!

МУЗЫКА МИРА

Guja, Zorana. (2020). Savremeno i tradicionalno u stvaralaštvu bosanskohercegovačkog autora elektronske muzike Adija Lukovca. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 329–342. – PDF!