Skip to content
Почетна » Scientific articles about Vojin Komadina

Scientific articles about Vojin Komadina

 • Комадина, Зоран. (2022). Утицај стручног усавршавања у Дармштату и Kелну на стваралаштво Војина Kомадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 3–18. – PDF!
 • Zulić, Miradet. (2022). Kompozitorska djelatnost studenata VojinaKomadine: Vojislav Ivanović i njegovo stvaralaštvo. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 21–36. – PDF!
 • Церовић, Ивана и Пеђа Харт. (2022). Традиционално и савремено у Концерту за клавир и гудачки оркестар бр. 2 Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 69–83. – PDF!
 • Čaušević, Merima. (2022).Stilske karakteristike klavirskih kompozicija kompozitora Vojina Komadine. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 125–144. – PDF!
 • Ђукић-Чамур, Сњежана. (2022). Карактеризација ликова у балету Дервиш и Смрт Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 175–189. – PDF!
 • Којић, Стефан. (2022). Изворни напев као инспирација у обликовању руковетне форме босанскохерцеговачких композитора Владе Милошевића и Војина Комадине. У Предраг Ђоковић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 09–11. децембра 2021. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 191–200. – PDF!
 • Komadina, Zoran. (2021). Ruka do ruke – avangarda i folklor. u muzici Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 3–18. – PDF!
 • Zulić, Miradet. (2021). Kompozitorska djelatnost studenata Vojina Komadine: Asim Horozić i njegovo stvaralaštvo. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 33–41. – PDF!
 • Đukić-Čamur, Snježana. (2021). Savremeno i tradicionalno u kompoziciji Glose sa margina Srećkovićevog evanđelja Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 83–96. – PDF!
 • Харт, Пеђа, Ивана Церовић. (2021). Традиционално и савремено у Опелу јасеновачком Војина Комадине. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 97–109. – PDF!
 • Vojkić, Ljiljana. (2021). Šesta rukovet Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 10–12. децембра 2020. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 2. Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву, Музичка академија. 143–158. – PDF!
 • Čavlović, Ivan. (2020). Kompozitorsko-stilske mijene u opusu Vojina Komadine. Nacrt za estetiku stvaranja. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 3–11. – PDF!
 • Komadina, Zoran. (2020). Odnos prema tradiciji u Bosanskim partitama Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 13–30. – PDF!
 • Ђукић-Чамур, Сњежана. (2020). Фолклорне транспозиције у соло пјесми Бојана ђевојко Војина Комадине. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 109–122. – PDF!
 • Dutina, Valentina. (2020). Simbioza arhaičnog i savremenog u horskim djelima Vojina Komadine inspirisanim poezijom Maka Dizdara. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 153–175. – PDF!
 • Cerović, Ivana, Peđa Hart. (2020). Postmoderna polistilističnost u Tužnim pesmama Vojina Komadine. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 177–191. – PDF!
 • Erak, Dušan. (2020). Savremeni i tradicionalni metodički postupci u radu na melodijskim primjerima Vojina Komadine iz bosanskohercegovačkih priručnika za nastavu solfeđa. У Мирадет Зулић (уред). Зборник радова са научног скупа одржаног 13–14. децембра 2019. године Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 1. Источно Сарајево: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву. 229–245. – PDF!
 • Церовић, И. (2015). Приказ хармонског језика Војина Комадине у структури Опела Јасеновачког. У Зборнику радова са 1. Међународне научно-стручне конференције M-INISTAR (МУЗИКА – Извођаштво, Наука, Интердисциплинарност, Стваралаштво, Теорија, Аналитика,  Развој) (стр. 188–196). Источно Сарајево: Музичка aкадемија Универзитета у Источном Сарајеву.- PDF!
 • Комадина, З. (2015). Транспозиција фолклора у рефренима за клавир Војина Комадине. У Зборнику радова са 1. Међународне научно–стручне конференције M-INISTAR (МУЗИКА – Извођаштво, Наука, Интердисциплинарност, Стваралаштво, Теорија, Аналитика, Развој) (стр. 197–209). Источно Сарајево: Музичка академија Уни- верзитета у Источном Сарајеву. – PDF!